Vi er en af Danmarks VILDESTE kommuner

Hjørring Kommune er kommet i top 20 i konkurrencen om at være Danmarks VILDESTE kommune. Til den nationale konkurrence, som Miljøministeriet inviterede landets kommuner til at deltage i, indmeldte Hjørring Kommune projektet: ”Fra mark til overdrev – nye levesteder for engblåfuglen”. Projektet består af en kommunal kornmark på 10 ha, tæt ved Rubjerg Knude, som er blevet omdannet til overdrev. Projektet …

Giv os naturen tilbage

Projektet Naturkommunen blomstrer vildt blev til tv-programmet Giv os naturen tilbage, som i efteråret 2020 blev sendt på DR. DR1 har fulgte kommunens og borgernes indsats, da Frank Erichsen i foråret 2019 rykkede ind på Rådhuset i Hjørring og hjalp kommunen og borgerne med inspiration og motivation. Programmet blev sendt i fire afsnit på DR og hvert afsnit blev set …

Giv børnene naturoplevelser i vintermånederne

Selvom der er vinter og vejret er gråt, er der stadig mange spændende ting, som man kan lave i naturen. Karin fra Team Natur fortæller her i videoerne om forskellige aktiviteter, som kan gøre vinterdagene sjovere. Aktiviteterne er henvendt børnefamilier, men kig gerne med, og få inspiration til din næste tur i det fri. Lær arter og leg i naturen: …

Tæt samarbejde får livet tilbage i Hjørring Kommunes vandløb

Hjørring Kommune, Lystfiskerforeningen Liver Å og lodsejer Lars Peter Boel har igennem flere år samarbejdet om at udvikle Skrævad Bæk, et sideløb til Liver Å. På baggrund af statens Vandplaner, er strækningen af Skrævad Bæk blevet frilagt, genslynget, og senere er der blevet etableret gydebanker og plantet Vandranunkler i vandløbet. Alt sammen for at afhjælpe de dårlige fysiske og økologiske …

Naturen i Hjørring Kommune

”Status for naturen i Hjørring Kommune” er en beskrivelse af kommunens natur, og er det, der danner baggrund for selve naturpolitikken. I beskrivelsen kan du læse om den natur, som naturpolitikken skal være med til at bevare og udvikle og som udgør en vigtig del af grundlaget for det gode liv i kommunen. Beskrivelsen er delt i mange afsnit, og …

Danmarks VILDESTE kommune

Ligesom 88 andre kommuner i Danmark, har Hjørring Kommune selvfølgelig også tilmeldt sig konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Vinderkommunen bliver kåret i efteråret 2022. Konkurrencen er en del af kampagnen ’Sammen om et VILDERE Danmark’, hvor hovedformålet er at højne biodiversiteten i Danmark. Biodiversiteten er i tilbagegang overalt i verden. Arter uddør hurtigere end nogensinde før, og 1 …

Afrapportering – Naturhistorisk Museum Aarhus

Natur Historisk Museum i Aarhus har løbende holdt godt øje med udviklingen af naturområder i Hjørring, efter at projektet Naturkommunen Blomstrer Vildt begyndte i 2019. Både i 2019 og 2020 har Naturhistorisk Museum registreret antallet af insekter samt antal af arter på udvalgte lokaliteter, som har været en del af projektet. Selvom at to år ikke er nok til at …