Velkommen til DIN natur

Hjørring Kommunes Naturpolitik

Naturen udgør en værdifuld ressource for kommunen ift. det gode liv, turister og bosætning. Derfor har vi også store ambitioner med denne naturpolitik. Den skal ligesom naturen have en helt særlig karakter og kunne skabe opmærksomhed i form, indhold og realisering. Naturpolitikken skal tale til alle. Også dig, der ikke normalt har naturen tæt på i hverdagen.

Vi håber, at du som borger, virksomhed eller forening vil være med til at gøre den til virkelighed. Som byråd og kommune er det en opgave, vi gerne vil have dig til at løfte sammen med os. Naturpolitikken har 4 visioner, 14 målsætninger og 43 handlinger, som vi glæder os til at realisere sammen med dig.

Hjørring Kommunes Naturpolitik blev vedtaget byrådet i 2016.

Se og læs de fire visioner nedenfor.

Læs om naturen i Hjørring Kommune

Menneske og natur

- Hånd i hånd

Naturpolitikken har fokus på kommunens natur og dens særlige værdier. I centrum er forholdet mellem mennesker og natur. Naturen udgør en vigtig ressource og et værdifuldt aktiv for både fastboende og turister. Derfor stiller politikken skarpt på, hvordan vi sammen bevarer det unikke – og benytter naturen. Til glæde for både mennesker og natur.

Naturbegrebet i politikken er meget bredt og favner både den vilde upåvirkede natur og den mere påvirkede natur. I den upåvirkede natur findes oftest de fleste og sjældneste arter. Selv i den mest intensivt dyrkede mark og den mest velholdte have kan der dog findes vilde dyr og planter. En naturoplevelse er derfor noget, du kan møde overalt. Alligevel er det vigtigt med store sammenhængende upåvirkede områder, når biodiversiteten skal styrkes.

Politikken forener visioner, mål og handlinger for naturen. Det er igennem handling, at vi kan gøre en forskel – sammen. For hver handling bliver det beskrevet, hvad der skal gøres, og hvem der skal udføre handlingen. Naturpolitikken evalueres hvert
fjerde år. Her vurderer vi, om målsætningerne er nået – og hvor langt vi er kommet med handlingerne.

Naturpolitikken:

har sammenhæng til kommunens planlægning, politikker og strategier.

inddrages i løsningen af alle relevante opgaver indenfor kommunen.

inddrages i de projekter og aktiviteter, hvor det kan give mening.

understøtter nationale og internationale naturforpligtigelser.

Til naturpolitikken hører også et baggrundsdokument “Naturen i Hjørring Kommune”. Det finder du her. Her kan du læse mere om naturen i Hjørring Kommune, og du kan finde begrundelser for målsætninger og handlinger.

Naturpolitik

Se hvad alle snakker om

Artsrigdom, vild natur og natur i byen

Vær med

Fotokonkurrence

Blær dig med æblerøde kinder

Profilering, turisme og bosætning

Vær med

Må vi se dit projekt?

Del dine naturbillede fra Hjørring på Instagram med hashtagget #Naturkommunen. Så viser vi dit billede her. På den måde kan du inspirere andre til at komme ud og få fingrene helt ned i naturen.


This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
Image