Naturen blomstrer vildt

Natur Historisk Museum i Aarhus har løbende holdt godt øje med udviklingen af naturområder i Hjørring, efter at projektet Naturkommunen Blomstrer Vildt begyndte i 2019.

Både i 2019 og 2020 har Naturhistorisk Museum registreret antallet af insekter samt antal af arter på udvalgte lokaliteter, som har været en del af projektet.

Selvom at to år ikke er nok til at udtale sig med videnskabelig sikkerhed, så tyder undersøgelsen på, at projektet har medført en stigende forekomst af bestøvende insekter som bier, sommerfugle og svirrefluer.

Læs mere om undersøgelsen, metode og resultater her i udgivelsen. Du finder den til venstre her på siden.