Naturpolitik

Vi er en af Danmarks VILDESTE kommuner

Hjørring Kommune er kommet i top 20 i konkurrencen om at være Danmarks VILDESTE kommune.

Til den nationale konkurrence, som Miljøministeriet inviterede landets kommuner til at deltage i, indmeldte Hjørring Kommune projektet: ”Fra mark til overdrev – nye levesteder for engblåfuglen”.

Projektet består af en kommunal kornmark på 10 ha, tæt ved Rubjerg Knude, som er blevet omdannet til overdrev.

Projektet er direkte rettet mod at skabe levesteder til rødlistede sommerfugle (engblåfugl, isblåfugl, violetrandet ildfugl, gråbåndet bredpande) og de andre sjældne plante- og dyrearter, der er knyttet til området. 

Det har især været med fokus på den truede engblåfugl, der har en af sine sidste større bestande i indlandsklitterne omkring projektområdet.

Processen for at omdanne marken til overdrev er sket vha. af transplantation af græstørv fra de nære naturområder. Arealet er også blevet indhegnet, og der vil fremover ske en meget ekstensiv afgræsning af området sammen med de omkringliggende naturområder.

Området vurderes at kunne udvikle sig til kalkoverdrev ret hurtigt, da man allerede i 2021 så de første engblåfugle i kanten af arealet. Og til stor glæde er der i år både observeret engblåfugl og isblåfugl på arealet.

Læs mere om projektet her.

De 10 VILDESTE kommuner er fundet af juryen, og d. 19. september kåres den VILDESTE kommune sammen med 5 andre kommuner, der bliver nomineret til ekstrapræmier inden for kategorierne: Stort, Vedvarende, Intelligent, Nytænkende og Engagerende.

På billederne ses blodrød storkenæb, der har spredt sig fra græstørvene, de nyudlagte græstørv, og miljøministerens besøg sammen med Teknik- og Miljøudvalget, samt engblåfugl. Billedet øverst på siden er af isblåfugl, der sammen med engblåfugl besøgte arealet i juni 2022.