Naturpolitik

Tæt samarbejde får livet tilbage i Hjørring Kommunes vandløb

Hjørring Kommune, Lystfiskerforeningen Liver Å og lodsejer Lars Peter Boel har igennem flere år samarbejdet om at udvikle Skrævad Bæk, et sideløb til Liver Å.

På baggrund af statens Vandplaner, er strækningen af Skrævad Bæk blevet frilagt, genslynget, og senere er der blevet etableret gydebanker og plantet Vandranunkler i vandløbet. Alt sammen for at afhjælpe de dårlige fysiske og økologiske tilstande i vandløbet.

I dag scorer de fysiske tilstande i vandløbet 5 ud af 5. Og ved en besigtigelse i november, var det tydeligt, at det tætte samarbejde har givet succes, – minimum tre af de nyetablerede gydebanker var blevet brugt.

Til august bliver det spændende at observere udviklingen og se effekten af de etablerede gydebanker. Lystfiskerforeningen Liver Å skal elfiske og observere om de nye og forbedrede forhold har sikret endnu flere fisk i vandløbet.

Læs den fulde artikel om samarbejdet her.

Fra venstre mod højre: Lodsejer Lars Peter Boel, Vandløbsmedarbejder Poul Træholt og lystfiskerne Michael Ejstrup Nielsen og Claus Møller fra Lystfiskerforeningen Liver Å.