Giv børnene naturoplevelser i vintermånederne

Selvom der er vinter og vejret er gråt, er der stadig mange spændende ting, som man kan lave i naturen. Karin fra Team Natur fortæller her i videoerne om forskellige aktiviteter, som kan gøre vinterdagene sjovere. Aktiviteterne er henvendt børnefamilier, men kig gerne med, og få inspiration til din næste tur i det fri. Lær arter og leg i naturen: …

Tæt samarbejde får livet tilbage i Hjørring Kommunes vandløb

Hjørring Kommune, Lystfiskerforeningen Liver Å og lodsejer Lars Peter Boel har igennem flere år samarbejdet om at udvikle Skrævad Bæk, et sideløb til Liver Å. På baggrund af statens Vandplaner, er strækningen af Skrævad Bæk blevet frilagt, genslynget, og senere er der blevet etableret gydebanker og plantet Vandranunkler i vandløbet. Alt sammen for at afhjælpe de dårlige fysiske og økologiske …

Afrapportering 2021 – Naturhistorisk Museum Aarhus

Efter projektet Naturkommunen Blomstrer Vildt begyndte i 2019 holder Naturhistorisk Museum Aarhus løbende godt øje med udviklingen af udvalgte naturområder i Hjørring. Både i 2019, 2020 og 2021 har Naturhistorisk Museum registreret antallet af insekter, samt antal af arter på udvalgte lokaliteter, som har været en del af projektet. Afrapporteringer løber til 2024, og nu ligger rapporten fra optællingen i …