Kom og se de uldne naturplejere

Fredag den 23/9 kl. 14.00-16.00 kan du komme med ud og se fårene, der skal lave naturpleje i Hjørring Bjerge. Fårehyrde Kasper Ledet-Hansen vise, hvordan han med sine hyrdehunde holder styr på fårene. Du kan også høre om naturplejen, og hvordan Kaspers 50 får hjælper med at holder arealerne lysåbne til gavn for blomster og insekter. Mødested ved Spejdergården Højvælde …

Vi er en af Danmarks VILDESTE kommuner

Hjørring Kommune er kommet i top 20 i konkurrencen om at være Danmarks VILDESTE kommune. Til den nationale konkurrence, som Miljøministeriet inviterede landets kommuner til at deltage i, indmeldte Hjørring Kommune projektet: ”Fra mark til overdrev – nye levesteder for engblåfuglen”. Projektet består af en kommunal kornmark på 10 ha, tæt ved Rubjerg Knude, som er blevet omdannet til overdrev. Projektet …

Giv børnene naturoplevelser i vintermånederne

Selvom der er vinter og vejret er gråt, er der stadig mange spændende ting, som man kan lave i naturen. Karin fra Team Natur fortæller her i videoerne om forskellige aktiviteter, som kan gøre vinterdagene sjovere. Aktiviteterne er henvendt børnefamilier, men kig gerne med, og få inspiration til din næste tur i det fri. Lær arter og leg i naturen: …

Tæt samarbejde får livet tilbage i Hjørring Kommunes vandløb

Hjørring Kommune, Lystfiskerforeningen Liver Å og lodsejer Lars Peter Boel har igennem flere år samarbejdet om at udvikle Skrævad Bæk, et sideløb til Liver Å. På baggrund af statens Vandplaner, er strækningen af Skrævad Bæk blevet frilagt, genslynget, og senere er der blevet etableret gydebanker og plantet Vandranunkler i vandløbet. Alt sammen for at afhjælpe de dårlige fysiske og økologiske …

Afrapportering 2021 – Naturhistorisk Museum Aarhus

Efter projektet Naturkommunen Blomstrer Vildt begyndte i 2019 holder Naturhistorisk Museum Aarhus løbende godt øje med udviklingen af udvalgte naturområder i Hjørring. Både i 2019, 2020 og 2021 har Naturhistorisk Museum registreret antallet af insekter, samt antal af arter på udvalgte lokaliteter, som har været en del af projektet. Afrapporteringer løber til 2024, og nu ligger rapporten fra optællingen i …

Naturen i Hjørring Kommune

”Status for naturen i Hjørring Kommune” er en beskrivelse af kommunens natur, og er det, der danner baggrund for selve naturpolitikken. I beskrivelsen kan du læse om den natur, som naturpolitikken skal være med til at bevare og udvikle og som udgør en vigtig del af grundlaget for det gode liv i kommunen. Beskrivelsen er delt i mange afsnit, og …

Information om frø

Hvis der ikke er vilde planter i din græsplæne, kan du hjælpe naturen på vej ved at så frø fra vilde arter -allerhelst fra den nærliggende natur. På den måde får du automatisk planter, der er tilpasset til jordtypen og kan bruges af lokale insekter.Hvis der ikke er naturområder i nær­heden, kan du dog hjælpe planterne lidt på vej. Hos …

Hvilke planter bør vælges, hvis formålet er biodiversitet?

Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet har udgivet et nyt og spændende plantekatalog, om hvilke plantearter der bør vælges, hvis formålet er at øge biodiversiteten. Plantekataloget finder du her til venstre på siden. Kort sagt, handler det om, at jo flere forskellige arter, som man vælger at plante, jo bredere en skare af insekter vil få flere …

Status rapport efter 1½ år

Hvor meget natur kan der skabes i en kommune, hvis hele samfundet bakker op? Det har Hjørring Kommune sat sig for at undersøge. I marts 2019 blev den første spade stukket i jorden og “Naturkommunen blomstrer vildt” sat i gang. Hjørring Kommunes naturpolitik har siden haft fokus på at skabe levesteder for sommerfugle og insekter i haver, parker, rabatter, marker …

Manual for haveejere

For at gøre det lettere at finde ud af, hvad du selv kan gøre for at skabe mere vild natur i din have (uanset om du har en altankasse, en mark eller en park), har vi lavet en lille manual. Heri kan du finde tips og information, så du ved, hvad du kan gøre, hvad du skal plante og så …

Hvorfor blev Sitkagraner sprængt i luften?

Ifm. serien “Giv os naturen tilbage” lavede Naturkommunen en biotopsprængning i samarbejde med Dansk Sprængnings ServiceHjørring Kommune går gerne til yderlighederne for at hjælpe natur og insekter. Det vidner projekt Naturkommunen blomstrer vildt om.Eksempelvis går vi ikke af vejen for at bruge sprængstof, når det kan gøre noget godt. Og det kunne det, da vi sprænget nogle sitkagraner, som oprindeligt …

Danmark Blomstrer Vildt

Det nationale vilde forum går under arbejdstitlen: Danmark Blomstrer Vildt. Er I interesseret i at høre mere eller at blive en del af netværket, så kontakt: Jens Pedersen på 41 22 67 57 eller jens.pedersen@hjoerring.dk Projektets styregruppe: Jens Pedersen, Hjørring Kommune Kirsten Andersen, Aalborg Kommune Michala Koefod, Coop Amba Therese Goodley Dannisøe Nissen, Danmarks Naturfredningsforening NB – Siden her er …

Giv os naturen tilbage

Projektet Naturkommunen blomstrer vildt blev til tv-programmet Giv os naturen tilbage, som i efteråret 2020 blev sendt på DR. DR1 har fulgte kommunens og borgernes indsats, da Frank Erichsen i foråret 2019 rykkede ind på Rådhuset i Hjørring og hjalp kommunen og borgerne med inspiration og motivation. Programmet blev sendt i fire afsnit på DR og hvert afsnit blev set …

Sådan laver du din græsplæne om til natur med masser af blomster

Så har jeg fjernet græstørv fra et stykke af plænen. Græstørvene blev lagt i en lille høj i bunden af haven. Jorden var lidt for god, så før jeg såede frø, spredte jeg et 5 cm tykt lag bakkesand. Der findes flere steder, hvor man selv kan hente det ret billigt. Sandet bevirker at de nøjsomme blomsterplanter ikke bliver udkonkurreret …

Hvordan kan et staudebed med vilde planter se ud?

Det er let at lave og passer stort set sig selv  Frøene er indsamlet på et overdrev ret tæt ved. Frøene fra blåhat er lette at samle i juli og august, og de spirer villigt. NB det udtales kat-ost og ikke ka-tost.

Hvordan laver man en standardiseret optælling af sommerfugle?

I samarbejde med Naturhistorisk Museum i Aarhus undersøger vi, om man kan måle en forskel før og efter projektet ift. planter, sommerfugle og svirrefluer. Der bliver undersøgt på tre marker ved Rubjerg, Slettingen og i Hjørring Bjerge, som bliver lavet til vild natur. Endvidere på to forskellige virksomheder og tre forskellige parcelhushaver. På videoen fortæller Emil fra Naturhistorisk om hvordan.