Inspiration

Hvilke planter bør vælges, hvis formålet er biodiversitet?

Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet har udgivet et nyt og spændende plantekatalog, om hvilke plantearter der bør vælges, hvis formålet er at øge biodiversiteten. Plantekataloget finder du her til venstre på siden.

Kort sagt, handler det om, at jo flere forskellige arter, som man vælger at plante, jo bredere en skare af insekter vil få flere levesteder. Kataloget formidler derfor om planter, der højner biodiversiteten helt generelt, og ikke kun med fokus på udvalgte insektgrupper.

I kataloget kan man bl.a. finde en oversigt over plantearter der er velegnet til så eller plante. Oversigten rummer hele 127 plantearter, der omfatter urter, dværgbuske, buske, træer, klatreplanter og tuedannende græsser. Alle arterne er planter, der understøtter eller danner fødekilder for mange forskellige arter af insekter.

Hvis man gerne vil højne biodiversiteten og hjælpe den danske natur, beskriver udgivelsen ligeledes vigtigheden i, at der inden for et begrænset område både er fødekilder og levesteder for insekterne. Så ud over at plante og så, er det også vigtig at gøre plads til kvasdynger, dødt ved eller sandbanker i haven.

Læs meget mere i plantekataloget fra Aarhus Universitet.

Kilde:

Strandberg, B., Bruus, M. & Axelsen, J.A. 2021. Plantekatalog. Planter, der understøtter biodiversitet. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. – Teknisk rapport nr. 193
http://dce2.au.dk/pub/TR193.pdf