Naturen blomstrer vildt

Information om frø

Hvis der ikke er vilde planter i din græsplæne, kan du hjælpe naturen på vej ved at så frø fra vilde arter -allerhelst fra den nærliggende natur. På den måde får du automatisk planter, der er tilpasset til jordtypen og kan bruges af lokale insekter.
Hvis der ikke er naturområder i nær­heden, kan du dog hjælpe planterne lidt på vej. Hos planteskoler, diverse hjemmesider o. lign. kan du købe frø fra danske planter og udså dem eller måske endda købe planterne som stauder.

Hvad skal du være opmærksom på ved køb af frø?

Tjek, hvor frøene kommer fra, og om de er blevet sprøjtet. Det er bedst at købe danske lokale frø, der ikke er sprøjtet. Selvom frøene kommer fra Dan­mark, kan der være stor forskel på fx. kællingetand fra Sjælland og Jylland.

Flere af de hjemmehørende arter kan købes som stauder. Køb helst økologiske og vælg de sorter, der ikke er forædlede. Hvis de er sprøjte­de med insekticider, kan de skade netop de insekter, som de skulle gavne. Vær opmærksom på at købe frøblandinger med så mange flerårige danske arter som muligt.

Hvilke frø skal du udså?

Hvis du vil skabe levesteder for som­merfugle og andre insekter, er der bestemte planter, som er vigtige.
Mange insekter har larver, der kun vil spise en bestemt planteart. Disse insekter er ofte sjældne, da de er afhængige af store naturområder med mange af de rigtige planter.
I Hjørring Kommune er det især føl­gende planter, som er vigtige som mad til larverne:

  • Hedelyng, blodrød storkenæb, alm. kællingetand, rød knæ, rødkløver, harekløver, rundbælg, djævelsbid, kratfladbælg, lancetvejbred, læge-ærenpris, tørst, tormentil, fåresvingel og hundeviol (og andre violer).

De voksne sommerfugle er også af­hængige af nogle af planterne som nektarkilder, men bruger også andre nektarrige planter såsom:

  • Blåhat, smalbladet timian, krybende pil, gul snerre, smalbladet høgeurt, håret høgeurt, engelskgræs og alm. gyldenris.

Hvor skal du udså frø?

Så kun frø ud i byer, og hvor der ikke er vilde planter i forvejen. Man må ikke så frø ud i beskyttet natur, med mindre kommunen har givet lov.

Hvor kan du købe frø?

Naturkommuneblandingen kan p.t. købes i genbrugsbutikken ved AVV i Hjørring.
Ellers kan vi henvise til at finde salgssteder, ved at søge på ‘hjemmehørende blomsterfrø’ på Google.

OBS – Hjørring Kommune sælger ikke frø!