Hvad vil vi med naturen!

Dialog og samarbejde

I Hjørring Kommune rimer natur på samarbejde. Derfor inviterer vi borgerne til dialog, så vi sammen kan bringe faglig viden og personlige holdninger til naturen i spil. Herved kan vi lægge en fælles plan for, hvordan Hjørring Kommunes natur skal benyttes og beskyttes.

Hjørring Kommune skal have mod til at lave langsigtet planlægning for naturen. Samtidig vil vi skabe en fælles kultur, hvor naturen bliver tænkt ind i diverse projekter og aktiviteter.

Download VISION 1

VISION 1

1.1 Naturens brugere skal gennem dialog og samarbejde skabe forståelse for hinanden
I Hjørring Kommune skal der være plads til alle i naturen, samtidig med at der bliver taget hensyn til naturen og hinanden.

  • 1.1.1 Det Grønne Råd skal udvikles og styrkes som platform for dialog mellem brugerne af naturen.
  • 1.1.2 Naturmødet skal være en platform for dialog mellem forskellige foreninger og interesse-grupper med mulighed for at den indbyrdes forståelse fremmes.

1.2 Der skal i fællesskab laves en langsigtet planlægning for naturen
Naturen spiller en alsidig rolle. Som leverandør af ro og fordybelse. Som platform for aktiviteter, der får pulsen op. Og som medspiller for både erhverv og turisme. Det er derfor vigtigt med en langsigtet planlægning for naturen. Midlet er et stærkt parløb med interessenter og brugere af naturen. Planlægningen skal række ud over kommunegrænsen og afspejle et samarbejde i hele Nordjylland.

  • 1.2.1 Landbrug, turisterhverv, interesseorganisationer og forskningsinstitutioner arbejder sammen om at afprøve en opdeling af det åbne land i natur- og landbrugszoner. Dette vil give bedre betingelser for både landbrug, turisme, friluftsliv og natur. 

  • 1.2.2 Vi vil gerne imødekomme så mange aktiviteter i naturen som muligt. Derfor prioriterer og udpeger vi sammen områder, hvor der er plads til ro og fordybelse – og hvor der er plads til at være aktiv. 

1.3 Fælles debat omkring brug, pleje og forvaltning af naturen
Vi ønsker, at brugere og lodsejere er aktive i dialogen om drift og pleje af natur og rekreative faciliteter. I prioriteringen og planlægningen af stier og andre rekreative faciliteter skal turisterhvervet også inddrages. 

  • 1.3.1 Det Grønne Råd skal i højere grad fungere som rådgivende organ og aktiv medspiller. 

  • 1.3.2 I forvaltningen af kommunens grønne områder og naturprojekter skal der være borgerinddragelse. Der skal laves plejeplaner for dele af parker og grønne områder, hvor naturen kan få lov til at vokse vildt til gavn for naturoplevelse og artsrigdom. 

  • 1.3.3 Der skal være åben spørgetid ved administrationen. I denne forbindelse oprettes der en udstilling om kommunens natur og igangværende projekter. 

Masser af nyt liv på Pileengen

Nu kan rådyr, fugle og mennesker godt begynde at glæde sig. Nr. Lyngby Borger­forening er nemlig i gang med et projekt, som skal puste nyt liv i vandløbet på Pileen­gen. Ved at fritlægge bækken og etablere en sø skal der skabes et na­turskønt område for mennesker, dyr og planter.

Naturpolitik

Se hvad alle snakker om

Artsrigdom, vild natur og natur i byen

Vær med

Fotokonkurrence

Blær dig med æblerøde kinder

Profilering, turisme og bosætning

Vær med

Må vi se dit projekt?

Del dine naturbillede fra Hjørring på Instagram med hashtagget #Naturkommunen. Så viser vi dit billede her. På den måde kan du inspirere andre til at komme ud og få fingrene helt ned i naturen.


This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
Image