Naturen tilbage i alles liv

Livskvalitet, oplevelser og sundhed

Hjørring Kommune vil gerne inspirere den enkelte borger til at invitere naturen ind i sit liv. Derfor sætter vi fokus på naturens værdi i forhold til det gode liv, det mentale overskud, virkelysten, kreativiteten, sundheden og det sociale liv.

Oplevelserne i hverdagsnaturen skal frem i lyset, og lokale initiativer, der sætter fokus på naturen, skal støttes. Målet er at skabe ansvarsfølelse for naturen og et personligt ejerskab til naturen.

Download VISION 2

VISION 2

2.1 Det personlige engagement for naturen skal vækkes og styrkes
Vi vil gerne åbne øjnene for naturområdernes mange værdier, ligesom deres beskyttelse og udvikling skal styrkes gennem deltagelse, opbakning og forståelse fra borgerne. Det personlige engagement tændes let i barndommen, og det er derfor vigtigt, at indsatsen allerede begynder i skoler og daginstitutioner.

 • 2.1.1 Borgerne skal kunne tage vare på naturen og skabe oplevelsesmuligheder - individuelt eller i et fællesskab. Det kan være som lokale naturambassadører, der formidler den lokale natur eller i et frivilligt fælleskab, der vedligeholder og etablerer stier og rekreative aktiviteter. Det kan også være gennem plejeadoption af et naturområde, hvor der oprettes laug, der beskæftiger sig med høslæt, vandpleje og afgræsning.

 • 2.1.2 Samarbejdet med lodsejere og landbrugserhverv omkring naturpleje og naturformidling styrkes. Det skal bl.a. ske gennem målrettet uddeling af midler fra pulje til privat naturpleje og kåring af årets bedste naturplejeprojekt. Her hylder vi det projekt, der har styrket naturen og det personlige engagement mest

 • 2.1.3 Undervisningen i natur og miljø skal styrkes gennem undervisning direkte i naturen og ved at bruge og udbygge de faciliteter, der allerede består i form af bl.a. Slettingen Naturskole o.lign. Muligheden for en naturbus, der kan lette adgangen til naturen, skal undersøges. Derudover skal der laves kurser for alle målgrupper, der inspirerer til at bruge naturen. Kurserne udvikles i et bredt samarbejde mellem kommune, foreninger og University College Nordjylland.

 • 2.1.4 Der skal laves en registrering af bevaringsværdige træer og skovområder i samarbejde med borgere og foreninger. De særligt fredningsværdige træer beskyttes i by og på land gennem lokalplaner, fredning eller tinglysning.

 • 2.1.5 I samarbejde med virksomheder og boligselskaber omdannes ensartede græsplæner til blomstrende enge

2.2 Naturen skal styrke livskvaliteten og den mentale og fysiske sundhed
Der skal skabes rum og laves aktiviteter, der kan understøtte naturens store betydning for livskvaliteten samt den mentale og fysiske sundhed.

 • 2.2.1 De naturområder i kommunen, der indbyder til mental fordybelse, skal i højere grad gøres synlige. Her sætter vi fokus på naturens gang i form af årstidernes forskellige muligheder for at mærke naturen og bruge den til afslapning og afstresning.

 • 2.2.2 Kommunen skal være igangsætter for sociale fælleskaber, der bruger naturen som ramme for en fælles aktivitet. Det kan være forskellige gå-grupper, hvor fokus er vægtet forskelligt i forhold til det fysiske, sociale og mentale.

 • 2.2.3 Naturen kan med fordel inddrages som en ressource på alle forvaltningsområder. Ved hjælp af et tværgående samarbejde vil vi udvikle inspirationsmateriale til, hvordan naturen kan inddrages.

 • 2.2.4 Naturen og de grønne områder i kommunen skal fortsat udvides og udvikles til glæde for livskvaliteten og sundheden. Det kan fx ske ved at forbedre mulighederne for, at dårligt gående og svagtseende kan opleve naturen i og omkring byerne.

2.3 Synliggørelse af oplevelser og rekreative muligheder i naturen
Hjørring Kommune ønsker, at naturen er en del af borgerens hverdag, og at den benyttes i så høj grad som muligt. Derfor gør vi en målrettet indsats for at synliggøre og dermed øge opmærksomheden på kommunens rekreative stier og aktiviteter. I dette arbejde vil vi inddrage en bred vifte af formidlingsformer fx musik, bevægelse, mad, kunst, historiefortælling. 

 • 2.3.1 Formidlingen og naturvejledningen styrkes for at sikre bredden i synliggørelsen og for at få fat i målgrupper, der ikke normalt bruger naturen.

 • 2.3.2 For at øge benyttelsen af naturen vil det blive prioriteret at registrere, synliggøre og udvikle de rekreative faciliteter i samarbejde med brugere og foreninger.

 • 2.3.3 Vi vil skabe opmærksomhed på de nære naturoplevelser i borgernes hverdag ved hjælp af naturvejledning og kampagner som ”Ret til krat”, ”Vild med vilje”, ”Mylder på matriklen”, ”Træer – en voksende glæde” og ”Giftfri haver”. Samtidig vil vi synliggøre, at områder med vild natur i parkerne kan være med til at øge artsrigdommen i kommunen.

 • 2.3.4 Der vil blive udarbejdet en Naturkanon med fokus på naturområder, arter og oplevelser, som bør opleves af alle. I den forbindelse vil vi udvikle målrettet materiale til skoler og institutioner, så de let kan inddrage Naturkanonen
Dorte Lyager foran Soppedammen

En badesø i bymidten

Dorte Lyager fra Hjørring drømmer om, at den naturlige badesø i hjertet af byen bliv­er restaureret. Det skal glæde områdets store og små vandhunde året rundt. Dorte foreslår nemlig, at man sikrer lavt vand til de mindste, og samtidig giver mulighed for vinterbadning og banesvømning. Kort fortalt vil en badesø i centrum betyde, at alle kan komme ud og bade – også folk uden bil.

Naturpolitik

Se hvad alle snakker om

Artsrigdom, vild natur og natur i byen

Vær med

Fotokonkurrence

Blær dig med æblerøde kinder

Profilering, turisme og bosætning

Vær med

Må vi se dit projekt?

Del dine naturbillede fra Hjørring på Instagram med hashtagget #Naturkommunen. Så viser vi dit billede her. På den måde kan du inspirere andre til at komme ud og få fingrene helt ned i naturen.


This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
Image