Naturen skal sætte os på landkortet

Profilering, turisme og bosætning

Kommunen har et smukt landskab og en fantastisk natur, som er en værdifuld ressource i forhold til det gode liv, bosætning og turisme. Den enestående natur og måden, vi bruger den på, kan sætte os på landkortet og skille os ud fra andre kommuner.

Download VISION 4

VISION 4

4.1 Det årlige Naturmøde skal sætte fokus på naturen – ikke bare i kommunen men i hele landet.
Naturmødet er et fagligt, politisk og folkeligt arrangement, der sætter dagsordenen for den danske naturforvaltning. Samtidig skal mødet danne grundlag for dialog omkring natur og naturværdier, ikke blot i Hjørring Kommune men også nationalt som internationalt. 

  • 4.1.1 Naturmødet skal afholdes hvert år.

4.2 Naturen skal spille en vigtig rolle ift. at styrke bosætningen og det gode liv
Kommunen skal ikke blot være kendt gennem de spektakulære naturperler. Den måde, borgerne bruger og lever med naturen, skal også frem i lyset. Vi skal have en biologisk mangfoldig natur og en mangfoldig benyttelse af naturen. I planlægningen af nye bolig- og bosætningsområder kan naturen tænkes ind som et attraktivt element, der giver mulighed for ro og rekreative oplevelser. 

  • 4.2.1 Naturen skal indarbejdes som et positivt element i lokalplaner og byudvikling. Det kan eksempelvis ske ved at give bestemte beboelsesområder en karakter af vild natur, hvor græsplæner erstattes af blomsterenge. 

  • 4.2.2 Vi vil fortsat videreudvikle forsøg med landsbyer, der fornyes, så de får sammenhæng med naturen. Der kan laves fællesarealer med ny natur og rekreative faciliteter ud mod naturområderne. Ny bebyggelse placeres på dyrket jord, og nedrevne bygninger erstattes med grønne områder. 

  • 4.2.3 Udvalgte mindre byer kan profileres på baggrund af de omkringliggende naturværdier. Fx Tolne, Tversted og Bjergby. 

  • 4.2.4 Vi vil skabe rum, initiativ og mulighed for at oprette nye boformer. Det sker i harmoni med den omkringliggende natur og med borgerne som drivkraft. 

4.3 Naturen skal bruges på en bæredygtig måde, og naturoplevelser skal synliggøres
Kommunen vil promovere og formidle de enestående naturperler. Samtidig skal turister og borgere kunne bruge naturen på nye måder, hvor viden omkring naturen er i fokus. Udviklingen af brugen af naturen skal ske gennem en langsigtet og holdbar planlægning med respekt for naturen. 

  • 4.3.1 Vi undersøger muligheden for at oprette oplevelsescentre med fokus på natur- og kulturhistorien i Hjørring Kommune. Det kan fx være sandflugtscenter ved Rubjerg Knude og vandløbscenter ved Bindslev Gl. Elværk. Oplevelsescentrene skal give borgere og besøgende mulighed for at få mere viden og opleve netop disse steder på en ny spændende måde. 

  • 4.3.2 Naturens mangfoldighed og landskabets særegenhed skal synliggøres gennem fortællinger af bestemte naturperler som Uggerby Å ”Danmarks svar på Grand Canyon”, Tolne skov ”Eventyrskoven hvor bøgen hersker”, Indlandsklitternes ”Hobbitland” og Fyrets fald ved Rubjerg Knude. Netop disse naturperler skal promoveres ved hjælp af alternative formidlingsformer såsom film- og bogprojekter. 

  • 4.3.3 I samarbejde med Frederikshavns Kommune arbejder vi på at optage Skagens Odde som Geopark i Global Geoparks Network (GGN) under UNESCO. Derudover forsøger vi at oprette naturparker omkring Tolne og Lønstrup under Friluftsrådets ordning Danske Naturparker. Disse parker vil øge muligheden for, at turister og lokale kan få glæde af naturen, samtidig med at bæredygtig benyttelse og beskyttelse af naturen kommer i fokus. 

  • 4.3.4 Vi udvikler muligheder for at opleve naturen fra nye vinkler gennem fx botanik, lystfiskeri, rideture eller ornitologi. Det kan være igennem naturoplevelsespakker i samarbejde med andre nordjyske kommuner, turist-erhvervet og borgerne.

Naturpolitik

Se hvad alle snakker om

Artsrigdom, vild natur og natur i byen

Vær med

Fotokonkurrence

Blær dig med æblerøde kinder

Profilering, turisme og bosætning

Vær med

Må vi se dit projekt?

Del dine naturbillede fra Hjørring på Instagram med hashtagget #Naturkommunen. Så viser vi dit billede her. På den måde kan du inspirere andre til at komme ud og få fingrene helt ned i naturen.


This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
Image