Som en del af projektet ’Naturkommunen blomstrer vildt’ har flere virksomheder i Hjørring Kommune taget skridtet og omlagt dele af deres arealer til vildere natur.

Er jeres virksomhed også interesseret i, hvordan I kan hjælpe med at give mere plads til sommerfugle, bier og svirrefluer, så kan I læse mere her, og få inspiration til hvad der er muligt gøre på et erhvervsareal.

Hvis der f.eks. allerede eksisterer blomstrende hjemmehørende arter i plænen ved din virksomhed, kan folderen ’Manual til rabatklippere’ bruges som vejledning til, hvordan man kan klippe plænen og samtidig bibeholde de blomstrende arter. På den måde, kan plænen bl.a. være godt på vej til skabe bedre vilkår for danske insekter.

Vil I gerne være en del af projektet, kan I tilmelde jeres virksomhed her på hjemmesiden. I kan også kontakte Hjørring Kommune på naturkommunen@hjoerring.dk, hvis I har spørgsmål, eller gerne vil have en snak om, hvordan I kommer bedst muligt i gang.

Som virksomhed er der ved deltagelse i projektet muligt at få et udleveret skilt, så I kan vise, at I tager del i at omlægge jeres arealer og dermed er med til at skabe mere vild natur i jeres lokalområde.

Se og læs her hvordan forskellige virksomheder har ændret deres arealer til mere vild natur:

Hjørring Kaserne ændrede driften af deres arealer og lavede bl.a. høslet, hvor det afklippede materiale blev samlet op. Den varierede drift resulterede i mange vilde blomster på deres plæner, bl.a. den sjældne Bakkenellike, og blomsterne lokkede ligeledes sommerfuglene Blåfugle og Ildfugle til.

Ved afrapporteringen i 2020, udarbejdet af Naturhistorisk Museum, viste antallet af f.eks. bier at være steget fra 11 til 52 individer på en af lokaliteterne ved Hjørring Kaserne.

Se i filen ‘Formidlingskilt’ til venstre, hvordan vi har formidlet om Hjørring Kasernes resultat ved deltagelse i projektet.

Billedet øverst på siden er fra Hjørring Kaserne, der viser et flot hav af blomsten Liden Klokke.

AVV omlagde en stor del af deres arealer til vild natur. Rabatarealerne ved indgangspartiet blev fjernet for græstørv og dernæst blev der sået vilde frø på arealerne. Bag AVV blev et knap 2 ha stort areal også omlagt til et fantastisk bakkelandskab med træer, buske og vilde frø. På AAVs areal var en allerede etableret sø, som kunne være med til at skabe endnu mere liv og gode vilkår for dyreliv og insekter i sammenspil med de nye planter, buske og træer.

Greenway i Tolne gjorde ligeledes plads til mange vilde blomster, som resulterede i mange sommerfugle på deres arealer.

På Greenways arealer eksisterede der i forvejen mange gode arter, og de omlagde derfor driften af deres arealer og slog deres plæne færre gange årligt.   I et hjørne af deres arealer, hvor der tidligere havde stået et hus, blev der ligeledes spredt hø fra et naturplejeprojekt, med det håb at der i de kommende sæsoner vil komme hedelyng på arealet.