Kommunale tiltag

under Naturpolitikken

Få her et overblik over de mange kommunale tiltag, der er udsprunget af Hjørring Kommunes Naturpolitik.

Siden 2016, hvor naturpolitikken blev vedtaget, er der udviklet projekter og samarbejder, ændret arbejdsprocesser og tilgange til opgave.

De mange tiltag, projekter og handlinger er listet herunder, inddelt i emnerne: Arbejdsprocesser, våd natur, tør natur og projekter.

Arbejdsprocesser

 • Større monitering af natur ifm. indvinding af grundvand
 • Bedriftsgennemgang - er en undersøgelse af alt natur på en ejendom på én gang
 • Naturvurderinger ved indvindingstilladelser
 • Større fokus på synergierne mellem beskyttelse af natur og sikring af grundvand
 • Formaliserede samarbejder med LandboNord og lystfiskerforeninger i vandløbsprojekter
 • Fokus på biodiversitet i byrummet ved anlægsprojekter,  igennem intern dialog
 • Større samarbejde med Hjørring Vandselskab ifm. etablering af regnvandsbassiner, således at der findes god placering for bassiner, at de udformes bedst muligt, så naturværdier og omkring de nye søer sikres.
 • StiTaskForce - arbejdsgruppe på tværs af organisationen, der arbejder for kortlægning af og formidling omkring kommunen rekreative muligheder. Derunder udviklingen af det Digitale Friluftskort.
Image
Moniteringsstation ifm. vandindvinding
Image
Strategi for rabatklipning
Image
Bedriftsgennemgang skaber overblik 
Image

Ilbro Enge

Image
Nyetableret sandfang i Villerup Bæk

  Våd natur

  • Forundersøgelse af lavbundsprojekt Ilbro Enge
  • Thirup Park - nyt rekreativt naturområde igennem samarbejde med Hjørring Vandselskab
  • Partnerskaber om sandfang med lodsejere
  • Partnerskaber om gydebanker og fysiske forhold i vandløb med lodsejere og lystfiskerforeninger
  • Samarbejde med Hjørring Vandselskab ift. regnvandsbassiner og omkringliggende natur
  • Hirtshals, Vrå, Thirup park - arbejder for god våd og tør natur
  • Nørlev søerne?
  • 60 vandplanprojekter med over 400 indsatser.
  Image
  Lavbundsprojekt - Ilbro Enge
  Image
  Thirup Park
  Image
  Nyetableret sandfang i Villerup Bæk
  Image
  Nybesøgt gydebanke i Skrævad Bæk
  Image
  Regnvandsbassinet ved Emmersbæk
  Image

  Ilbro Enge

   Tør natur

   • 10 ha ny natur ved Rubjerg Knude, vha. transplantation af græstørv
   • Bevar dit træ - tinglysning af værdifulde træer i samarbejde med borgerne
   • Naturplejetraileren, som kan lånes af borgere, institutioner mm., der gerne vil hjælpe naturen
   • Strategi for rabatklipning - igennem internt samarbejde arbejdes i Teknik og Miljø arbejder der for med udviklingen af hvor, hvornår og hvordan der skal klippes rabatter o. lign. i kommunen
   • Skab natur - og tjen det samme! Udvikling af folder og kampagne til landmænd, i samarbejde med LandboNord og Jægerforbundet.
   • 22 ha i Hjørring Bjerge er konverteret til natur bl.a. ved hjælp fra elever til Store Frøspredningsdag, samt hegning af arealer til kreaturer der igennem ekstensiv græsning plejer arealerne.
   • 9 ha omkring Slettingen er gjort vildere vha. spredning af hø fra omkringliggende arealer
   • Produktion af vilde frø og stauder i Horne Gartneri
   • Vejledning af borgere, der gerne vil skabe mere vild natur
   • Udvikling af inspirations- og formidlings materiale til borgere, lodsejere og virksomheder
   • Vildere bynatur i parker og på legepladser: Thirup Park, Legepladsen på hjørnet af Torsvej & Heimdalsvej, Folkeparken, Bejts Vænge, Femhøje, Skt. Knuds Kilde.
   • 12 landbrug - 70 landbrug tilmeldt med større eller mindre projekter
   • Informationsmateriale (foldere?) og platform for deling af viden (naturkommunen.dk)
   Image
   Engblåfugl på marken ved Rubjerg
   Image
   Bevar dit træ nemt via hjoerring.dk
   Image
   Naturplejetraileren står klar til brug
   Image
   Strategi for rabatklipning
   Image
   3% af opdyrkede arealer laves til natur
   Image
   Store Frøspredningsdag i Hjørring bjerge
   Image
   Sletting-initiativet hjælper truede arter
   Image
   3% af opdyrkede arealer laves til natur

    Projekter

    • Naturkommunen blomstrer vildt
    • Naturmødet - afholdt hvert år siden 2016
    • Flytning af fyret ved Rubjerg Knude
    • Fredning af klitterne ved Tversted
    • Naturpark Tolne
    • +natur - netværket af ....
    • Giv os naturen tilbage - sendt på DRTV, hvor 500.000 så med i hvert afsnit. For nylig på svensk tv
    • Multifunktionel jordfordeling
    Image
    Skiltet med den nu kendte alm. blåfugl
    Image
    Hirtshals by fyldt ved Naturmødet
    Image
    Flytningen af fyret er i gang
    Image
    Fredning af klitterne ved Tversted
    Image
    Indvielse af Naturpark Tolne
    Image
    +natur
    Image
    Optagelser til Giv os naturen tilbage
    Image
    Projektområdet for jordfordelingen

     Naturpolitik

     Se hvad alle snakker om

     Artsrigdom, vild natur og natur i byen

     Vær med

     Fotokonkurrence

     Blær dig med æblerøde kinder

     Profilering, turisme og bosætning

     Vær med

     Må vi se dit projekt?

     Del dine naturbillede fra Hjørring på Instagram med hashtagget #Naturkommunen. Så viser vi dit billede her. På den måde kan du inspirere andre til at komme ud og få fingrene helt ned i naturen.


     Image