VELKOMMEN TIL vores_din_natur NATUR

I Hjørring Kommune er vi særligt stolte af naturen og dens helt unikke karakter. Fra et af de karakteristiske højdedrag, fx Hjørring Bjerge, får du overblik over naturen. Lige netop her kan du opleve kontrasten mellem den barske vestkyst og det beskyttede landskab i hjertet af Vendsyssel.

Kigger du mod vest, møder blikket Rubjerg Knude. Her bliver man mindet om sandflugten, der skabte indlandsklitterne. Mod øst byder bakker og dale velkommen med Danmarks nordligste bøgeskove og fineste overdrev. Og vender du øjnene mod nord, kan du ane klitplantagerne og mod nordøst rimme/doppelandskabet. Igennem det hele skærer Uggerby og Liver Å sig.

Naturen udgør en værdifuld ressource for kommunen ift. det gode liv, turister og bosætning. Derfor har vi også store ambitioner med denne naturpolitik. Den skal ligesom naturen have en helt særlig karakter og kunne skabe opmærksomhed i form, indhold og realisering. Naturpolitikken skal tale til alle. Også dig, der ikke normalt har naturen tæt på i hverdagen.

Vi håber, at du som borger, virksomhed eller forening vil være med til at gøre den til virkelighed. Som byråd og kommune er det en opgave, vi gerne vil have dig til at løfte sammen med os. Naturpolitikken har 4 visioner, 14 målsætninger og 43 handlinger, som vi glæder os til at realisere sammen med dig

 

Vision 1

Hvad vil vi med naturen!

Dialog og samarbejde

Vær med

Vision 2

NATUREN TILBAGE I ALLES LIV

Livskvalitet, oplevelser og sundhed

Vær med

Vision 3

Sæt naturen fri

Artsrigdom, vild natur og natur i byen

Vær med

Vision 4

NATUREN SKAL SÆTTE OS PÅ LANDKORTET

Profilering, turisme og bosætning

Vær med