Skagens Odde – landskab med rimmer og dopper

Landskabet i den nordøstlige del af kommunen er starten på verdens største sandodde – Skagens Odde, som er dannet af sandaflejringen siden sidste istid. Landområdet fra Hirtshals til Tversted er den ældste del af Skagens Odde og er dannet for 7200 år siden. De oprindelige kystskrænter er markante i landskabet østpå ved Vogn og Eskær Skov, hvor de udsatte morænebakker når helt ud til oddens basislinje. Dannelse af nye vest-øst gående strandvolde, der trak kystlinjen stadig længere mod nordvest, dannede for 5.000 år siden en krumodde, der over tid lukkede sig om en lagune som til sidst blev helt afsnøret fra havet og dermed dannede Gårdbo Sø. Den 40 km lange odde er dannet siden da og vokser stadig ca. 10 meter om året mod nordøst.
FIGUR 5. Dannelsen af Skagens Odde

FIGUR 5. Dannelsen af Skagens Odde