MENNESKER OG NATUR
– HÅND I HÅND

Naturpolitikken har fokus på kommunens natur og dens særlige værdier. I centrum er forholdet mellem mennesker og natur. Naturen udgør en vigtig ressource og et værdifuldt aktiv for både fastboende og turister. Derfor stiller politikken skarpt på, hvordan vi sammen bevarer det unikke – og benytter naturen. Til glæde for både mennesker og natur.

Naturbegrebet i politikken er meget bredt og favner både den vilde upåvirkede natur og den mere påvirkede natur. I den upåvirkede natur findes oftest de fleste og sjældneste arter. Selv i den mest intensivt dyrkede mark og den mest velholdte have kan der dog findes vilde dyr og planter. En naturoplevelse er derfor noget, du kan møde overalt. Alligevel er det vigtigt med store sammenhængende upåvirkede områder, når biodiversiteten skal styrkes.

På de kommende sider kan du se, hvordan politikken forener visioner, mål og handlinger for naturen. Det er igennem handling, at vi kan gøre en forskel – sammen. For hver handling bliver det beskrevet, hvad der skal gøres, og hvem der skal udføre handlingen. Naturpolitikken evalueres hvert
fjerde år. Her vurderer vi, om målsætningerne er nået – og hvor langt vi er kommet med handlingerne.

Naturpolitikken:

liste-dot-black har sammenhæng til kommunens planlægning, politikker og strategier.
liste-dot-black inddrages i løsningen af alle relevante opgaver indenfor kommunen.
liste-dot-black inddrages i de projekter og aktiviteter, hvor det kan give mening.
liste-dot-black understøtter nationale og internationale naturforpligtigelser.

Til naturpolitikken hører også et baggrundsdokument “Naturen i Hjørring Kommune”. Det finder du her. Her kan du læse mere om naturen i Hjørring Kommune, og du kan finde begrundelser for målsætninger og handlinger.