Litteraturliste

Hartvig, Per – Atlas Flora Danica – 2015

Hansen, Kjeld – Det tabte land – 2008

Anvendelsen af Danmarks areal i fremtiden, Fonden teknologirådet – 2015

Møller, Jørgen – Debatoplæg om planloven ”Drop Morten Korch-idyllen” – 2015

Naturen på Skagens Odde – 2009

Naturstyrelsen – Mere sammenhæng i naturen – 2014

Naturplan Danmark, Miljøministeriet – 2014

Danmarks natur frem mod 2020, Det grønne kontaktudvalg -2012

Biodiversitet og grønne byer, Miljøministeriet -2014

Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark, Miljø- og Energiministeriet – 1998

Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark, Miljø- og Energiministeriet – 1997

Faglig rapport fra DMU nr. 658, 2008. Danske kystklitter – vegetation og jordbundskemi. Analyse af

NOVANA-data 2004-2006. Christian Damgaard, Bettina Nygaard, Knud Erik Nielsen

Trap Danmark – in press

Links

Den danske rødliste, bios.au.dk

www.naturstyrelsen.dk