Ti bivenlige anbefalinger til dit landbrug

Flere af de vilde bier har det svært. Der er brug for en fælles indsats, så udviklingen bliver vendt.

En sund og mangfoldig bestand af bier bidrager ikke kun til en rig natur, men også til at sikre den værdifulde bestøvning af mange af vores landbrugsafgrøder.

Som landmand kan du være med til at gøre en indsats for bierne. Både store og små tiltag hjælper, og selv helt enkle tiltag kan gøre en forskel. En indsats for bierne vil samtidig være til glæde for mange andre vilde planter og dyr i agerlandet.

I nedenstående plakat finder du 10 Landbrug & Fødevarers anbefalinger til tiltag, som kan skabe flere levesteder og mere føde til bierne i landskabet. Hver anbefaling er værdisat med humlebier, hvor antallet af humlebier viser, hvor stor effekt tiltaget har – 10 humlebier er bedst - men alle anbefalingerne kan gøre en positiv forskel.

Så klik på billedet, download plakaten og vælg de tiltag, som passer på din ejendom og i din drift.

Image