Om projektet

Overalt i Danmark er insekterne i tilbagegang. Både i antal og arter, der ligefrem uddør her i landet. Værst går det for sommerfuglene, hvor en lang række arter, der før var almindelige, nu er sjældne eller helt forsvundet. Det, der mangler, er levesteder – især områder med mange forskellige vilde blomstrende planter, der tiltrækker elegante svirrefluer, smukke sommerfugle og fascinerende, vilde bier. Der bliver ikke flere af de trælse insekter som hvepse og myg.

 
 

DR 1 følger kommunens og borgernes indsats i serien “Giv os naturen tilbage”, som sendes i efteråret 2020. Frank Erichsen rykker ind på Rådhuset i Hjørring i foråret 2019. Han skal hjælpe kommunen og borgerne med inspiration og motivation.
Hvad skal der til? Vi ved det ikke endnu. En af projektets hovedpointer kunne være, at vi kan gøre meget, hvis vi blot sender græsslåmaskinen på pension. Er du mon klar til at skifte den trimmede plæne ud med noget mere fri natur? Kunne der stå vilde planter i staudebedet og være et vildnis i baghaven? Hvis vi skal vinde naturen tilbage, må vi gøre noget radikalt.

Vi tror på, at vi i fællesskab kan skabe en stor naturforandring, hvor vi til sidst måler effekten af indsatsen. Vil det virkelig lykkes os på bare et år at få flere insekter og en højere biodiversitet?

I nedenstående video forklarer Rasmus Ejrnæs, hvorfor biodiversitet efter hans mening er så vigtig. Så klik på billedet og brug 4 minutter på at blive en hel del klogere