Gør noget for din natur!


  Naturen er noget vi har sammen - og noget vi må samarbejde for at værne om. Derfor vil vi opfordre borgere, foreninger, virksomheder – ja alle, til at indsende forslag om hvad i ønsker at gøre for naturen.

  Gør noget for din natur! Indsend dit forslag om hvad du ønsker at gøre, stort som småt, så vi kan vi forsøge at hjælpe dig med at få det til at ske. Vi har som kommune ikke mulighed for at igangsætte og følge alle ideerne til døren, men vi kan hjælpe dig med følgende:

  • Netværk og kontakter
  • Rådgivning om naturpleje, dyrearter og planteliv
  • Viden om hvilke fonde og puljer, der kan søges finansiering igennem
  • Kortmateriale m.m.

  Desto mere gennemarbejdet forslaget er før vi modtager det, desto større hjælp kan vi tilbyde.

  Primær kontaktperson (skal udfyldes)

  Aktivitet (skal udfyldes)
  Beskriv det tiltag du ønsker at starte op.

  Formål og begrundelse (skal udfyldes)
  Beskriv hvad formålet med projektet er og hvordan det vil være til gavn for naturen, eller mennesker i naturen.

  Succeskriterier (skal udfyldes)
  Beskriv hvad der skal til for at projektet er en succes.

  Aktører og ansvarlige (skal udfyldes)
  Hvem er ansvarlige for projektet? Hvem bør involveres? Ønsker du/i at samarbejde med flere parter?

  Handling (ikke obligatorisk)

  Hvilken handling af naturpolitikken knytter aktiviteten sig til?
  Du kan læse nærmere om handlingerne under de enkelte visioner.

  Økonomi (skal udfyldes)
  Hvad koster tiltaget og hvordan forventes projektet at finansieres?
  Kan det evt. finansieres gennem kommunens tilskud til stier eller naturplejepulje ?

  Tidsplan (skal udfyldes)
  Beskriv hvordan projektet forventes at forløbe. Hvornår skal det starte op, hvilke milepæle vil der være undervejs og hvornår forventes det afsluttet?

  Upload dit dokument
  Har du relevante dokumenter, billeder, eller andet, der kan klargøre dit naturprojekt, så vedhæft det her.