Fonde og puljer

For at få økonomien af dit projekt til at køre som smurt, kan det være en stor hjælp at søge ekstern finansiering, hos nogle af de fonde og puljer, der støtter op om de gode naturprojekter.

Hjørring Kommunes naturplejepulje
Naturplejepuljen giver tilskud til projekter, som forbedrer naturen på private arealer. Den støtter naturforbedrende tiltag, hvor kommunen ellers ikke har forpligtelser.

Friluftsrådet
Yder tilskud til mange forskelligartede projekter, der har til formål at skabe bedre muligheder for at dyrke friluftsliv og bidrage til en øget naturforståelse.

15. Juni Fonden
Yder tilskud til projekter, der sikrer de danske landskabelige værdier, med dens natur og biodiversitet.

Den Danske Naturfond
Fonden arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser.

Jægernes Naturfond
Fondens formål er at bevare danske dyrearter, samt levesteder for disse. Udnyttelse af naturens ressourcer, specielt ved jagt, foregår på en bæredygtig måde. Udbrede kendskab til naturen, vildtet og de biologiske processer.

Aage V. Jensen Naturfond
Yder støtte til mange naturprojekter, inden for bl.a. forskning, formidling, og tiltag der skal øge befolkningens glæde ved naturen.