Naturprojekter og projektideer i Naturkommunen

Se hvor der sker noget for din natur!
For at Naturpolitikken skal blive til virkelige handlinger kræver det engagerede borgere, foreninger og virksomheder.

Herunder finder du nogle af de igangværende naturprojekter og spændende projektideer, der er blevet indsendt til Naturkommunen.

Ved at trykke på pilen i øverste venstre hjørne af kortet, kan du søge på adresse og under menupunktet “Lag” kan du skifte til luftfoto.

De grønne prikker er igangværende projekter
De gule prikker er indsendte projektideer

Igangværende naturprojekter

Hybenroser udkonkurrerer de hjemhørende arter. I gennem de sidste 30 år har den invasive art rynket rose (almindeligt kendt som hyben eller hybenrose), ændret det danske kystlandskab betragteligt, hvor den udkonkurrerer og fortrænger mange af de hjemhørende arter. Det er en nydelig busk, med smukke blomster – men også én med en eksplosiv vækst og sejlivethed, der gør den svær at komme til livs.

Grunderejerforeningen Grønne Klit har i efteråret 2017 indledt et samarbejde med Hjørring Kommune, om at bekæmpe hybenrosen i deres lokalområde. Kommunen biddrager med en førstegangsrydning, samt hjælp og ekspertise, i forhold til hvordan man kommer de hårdføre buske til livs, hvorefter Grundejerforeningen Grønne Klit, vil stå for den opfølgende rydning af nye skud.

 

Beskrivelse af projekterneSøren Bangsø fra Nr. Lyngby Borgerforening, foran PileengenI Nr. Lyngby Borgerforening har vi flere igangværende projekter, hvor en række passionerede medlemmer af borgerforeningen arbejder på at gøre noget godt for lokalområdet. Af projekter kan bl.a. nævnes:

Genetablering af vandløb og etablering af natursø i Pileengen. Ved at frilægge den rørlagte bæk, der i dagløber gennem Pileengen, suppleret med etablering af en naturlig sø, ønsker vi at skabe et naturskøntrekreativt område og forbedre forholdene for områdets flora og fauna som engblommer, rådyr, mus- og fjeldvåge, gøg m.fl. Vi vil også gerne opføre shelters i tilknytning til Hærvejen som går tæt forbi området.

Stiprojekt. Stisystemet i området vil vi gerne koble til de eksisterende kendte offentlige stier – Hærvejen,Vestkystruten og Nordsøstien, for at gøre det nemmere for turister at opleve Nr. Lyngbys fantastiskenatur. Langs stisystemet kan man bl.a. opleve en gammel radarbunker, lupinmark, troldeskov, solnedgangsplads og den særprægede Nr. Lyngby gl. kirkegård.

Stisystemet bliver forsynet med infotavler, som vi har søgt om midler til hos kommunens StiTaskForce.

Oplevelsescenter om kystnedbrydning, sandflugt, tidligere bopladser mv. Kysten langs Nr. Lyngby er udsatfor stor nedbrydning, hvor der i gennemsnit nedbrydes omkring ca. 1 – 2 m af klinten hvert eneste år – i visse stormende perioder med større nedbrydninger. Det giver en oplagt mulighed for at lære om og opleve kystnedbrydningen på klos hold, på en ny og spændende måde. Vi ønsker at lave et flytbart udstillingsrum, der med sin yderste del, hænger ud over klinten og som kan trækkes ind i takt med at kysten nedbrydes. Oplevelsescenteret er stadig på tegnebrættet.
Projekterne er alle under behandling.

Hvad betyder naturen for dig?
Naturen betyder alt for os der er bosat herude. Man skal kunne lide at det blæser og at man kan mærkenaturen. Herude færdes vi alle i den og som aktiv friluftsmenneske, er Nr. Lyngby et fantastisk sted at væremed omgivelser, fyldt med et spændende dyre og planteliv, og mange oplevelser.

Hvad synes du om Naturkommunen?
Vi blev i borgerforeningen meget inspirerede af folderen Naturkommunen – og de fire visioner i denne, varet rigtig godt udgangspunkt, for at stable nogle projekter på benene. Efter et grundlæggende forarbejde,tog vi kontakt til kommunen – Team Natur, hvor vi blev taget rigtig godt imod, blev hørt og har fået hjælp og kvalificeret vejledning til det videre arbejde.

Vi oplever Team Natur som medspillere i projekterne og føler de gør hvad de kan for at hjælpe os, indenfor de rammer der nu engang er.

Hvad vil tiltaget betyde for din dagligdag?
At vi får mulighed for at fastholde og ”opgradere” vores naturoplevelser i området – og hermed fårplaceret Nr. Lyngby lidt mere ”på landkortet”.

Projekterne er alle undervejs, i forskellige stadier.

Har du nogle gode råd til andre der vil føre et naturprojekt ud i livet?
At de ildsjæle der findes i lokalområdet – selv – tager initiativ til at gennemføre de projekter der er aktuelle– først et godt forarbejde og herefter søge støtte hos de respektive kommunale instanser.

Det kræver engagement at føre noget ud i livet og man må til tider kunne affinde sig med, at økonomi og politiske beslutninger går imod hvad man arbejder for – det er den virkelighed vi befinder os i.

Beskrivelse af projektetDorte Lyager foran Soppedammen
Det rekreative område skal centrere sig om vandet ved en naturlig badesø, midt i hjertet af Hjørring.Visionen er at skabe et helårsrekreativt område for børnefamilier, unge, midaldrende og ældre, der vil fremme udelivet i naturen og brugen af byens grønne områder – også om vinteren. Ved at restaureresoppedammen, som den badesø den engang var, gives der bademulighed for alle – også folk uden bil. Der planlægges at laves en badebro, strandbred med soppezone, hvor også de mindste kan bade sikkert på lavt vand, samt en vendeafsats til en 25 m bane, til gavn for motionssvømmerne og vinterbadere. Søen skal graves ud og vandtilførslen ændres, for at sikre gode badeforhold.I Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening arbejder vi også på, at få etableret en sauna- og omklædningshytte ved badesøen, for at fremme forholdende for det stigende antal af vinterbadere i området. Projektet er endnu ikke politisk behandlet.

Hvad betyder naturen for dig?
Som barn blev jeg ofte hevet med ud i naturen, men som tiden gik og blev mere knap, blev det til mindre og mindre. Jeg har igennem de seneste år genopdaget glæden og den positive indvirkning på det mentale helbred, der er ved være ude i naturen – også selvom der er koldt og det regner. Jeg begyndte at opdage alle de ting i naturen, som jeg ikke plejede at lægge mærke til. Det modvirker stress, når man er udenfor og bliver påvirket af naturens mange indtryk. Jeg begyndte selv at vinterbade for 1½ år siden og blev hurtigt bidt af det. Det gjorde, at den ellers mørke vinter i stedet blev til en dejlig og farverig oplevelse. At stå udenfor i sol og frostvejr med et håndklæde omkring sig, efter at have været i det iskolde vand og efterfølgende sauna, er som et at stå ude i solskinnet på en sommerdag.Hvad synes du om Naturkommunen?
Det er fedt at brande sig på, for vi har så meget fantastisk natur i Hjørring Kommune. Jeg kan sagtens genkende tankerne i naturpolitikken, det er meget det samme som jeg gik med, da jeg begyndte på projektet med Soppedammen. Det gælder naturligvis om at finde en balance mellem den vilde natur og den natur som vi benytter os af.

Hvad vil tiltaget betyde for din dagligdag?
I dag kører jeg og en håndfuld andre, til Hirtshals for at vinterbade dagligt, da der ikke er nogen faciliteter i Hjørring til det. Det er de færreste Hjørringgensere der vil bruge 20 minutter hver vej, for at bade i kun 10 minutter, så ved at etablere en badesø i Hjørring centrum, måske endda med tilhørende omklædningsrum og sauna, bliver det pludselig gjort tilgængeligt og nemt for mange flere.

Har du nogle gode råd til andre der vil føre et naturprojekt ud i livet?
Spring ud i det! Hvis du har noget du tænker kunne være fedt, så er det bare med at tage initiativ og kontakte kommunen. Det behøver ikke at være svært eller tage lang tid, men man er nødt til at være engageret og klar til at gøre en indsats.

3.C  fra Højene Skole har plantet eng- og overdrevsplanter ud omkring den nye sø ved Åkandevej.

Dermed er de med til at realisere målsætningen om “Det personlige engagement for naturen skal vækkes og styrkes”.

Til sommer har 3. C lovet at hjælpe med at samle vilde blomsterfrø til naturgenopretningen på en mark ved Skallerup Indlandsklitter, der skal omdannes fra mark til natur.

 

 

Grønne projektideer

 • Forslag til anlæggelse af en 30-40 ha. stor sø mellem Eskær skov – Blæsbjerg og Bollehede.

  Jeg har i næsten 75 år fulgt med i udviklingen af området Måstrup mose/Eskær mose, og jeg kan svagt huske, hvordan området så ud før, der rigtigt kom gang i udnyttelsen af tørvemosen. Under og efter 2. verdenskrig var min far en af de store tørvebrændselsfabrikanter i området, og jeg var ofte med ham, når han var ude og se til mandskaberne ved sine 3 tørvepressere, og da min far også var gode venner med ejerne af Eskær, har jeg altid med interesse fulgt med i udviklingen i hele området.

  De sidste 33 år har jeg selv boet i Bollehede, og lavet/udgravet en 10 tønderland stor sø i et område, der i dag fremstår som om søen altid har været her.  Der er kommet et fantastisk fugle- og dyreliv, som har udviklet sig i takt med, at søens omgivelser har fået lov til at udvikle sig i en naturlig retning.

  En stor sø vil være et fantastisk aktiv for beboerne i området, og turistmæssigt kan den også nemt få betydning.

  Der har været en del diskussion om, at genoprette Gårdbogård sø. Det er hver gang endt op i, at forskellige interesser er kommet på tværs, så en sø som Eskær sø vil da være et godt og mere realistisk alternativ.

  Jeg har for nogle år siden undersøgt om, det var realistisk at starte et så stort projekt og jeg fandt frem til, at det var for omfattende for mig personligt at gå videre med det. Men nu, da man fra kommunal side direkte opfordrer til naturgenopretning, stiller sagen sig jo anderledes.

  Hele det omhandlende område afvandes gennem Vien bæk, som er en kunstig anlagt afvandingskanal, som ikke eksisterede for 80 – 100 år siden, og bækken har i området kun interesse som afvandingskanal, da fiskebestanden er meget sparsom, jeg har de sidste 25 år aldrig mødt en lystfisker ved bækken.

  Det oprindelige tørvelag var mellem 2 og 3 meter tykt, så søens volumen vil stort set være det samme, som den tørvemasse, der er fjernet. Det meste af området har kun ringe eller ingen landbrugsmæssig betydning, så samfundsmæssigt vil projektet være en stor gevinst, og om 4000 år vil mosen være genoprettet til sin naturlige og oprindelige tilstand.

  Det praktiske arbejde ved anlæggelse af søen vil bestå af 4 faser:

  1. Lodsejernes accept.
  2. Undersøgelse af om det kan lade sig gøre rent lovmæssigt.
  3. Undersøgelse af om projektet kan finansernes.
  4. Det praktiske arbejde.

  De tre første faser skal der ekspert bistand til at klare, da min erfaring siger mig, at der vil være så mange meninger og interesser, der skal tilgodeses.

  Den fjerde fase, det praktiske arbejde, vil ikke volde de store problemer, da blandt andet Hedeselskabet har alt det nødvendige udstyr til opgaven. Det vil være nødvendigt med en del terrænregulering for at tilgodese landbrugsinteresserne omkring søen, og også for at få den ønskede vanddybde.

  Jeg stiller mig gerne til rådighed som konsulent, specielt for de praktiske opgaver.

  Det vil glæde mig meget, hvis projektet bliver en realitet, og at jeg på den måde kan være med til at skabe et unikt naturområde.

  Indsendt af:
  Tage Olesen

 • Svar fra Team Natur

  Tillykke! Du har vundet konkurrencen vedr. Hjørring Kommunes naturpolitik – ”Vi er Naturkommunen” med dit forslag ”Eskær Sø”.

  Alle de indkomne forslag er blevet vurderet af et bedømmelsesudvalg, og der var bred enighed om, at dit projekt var det klart mest visionære og at det var det projekt, der ville skabe den største positive forandring ift. naturen i Hjørring Kommune.

  Projektet lever meget fint op til flere målsætninger i Hjørring Kommunes naturpolitik. Det gælder især målsætningen om at ”udvalgte naturområder udvides og sammenkædes” og ”Naturen skal sættes fri og der skal være plads til den naturlige dynamik”.

  Der blev også lagt vægt på at du ville gå aktivt ind i dele af projektet. Hvis naturpolitikken skal blive til virkelige handlinger, kræver det aktive borgere som dig. Det kræver også, at du i høj grad er indstillet på at drive processen med at sikre, at dine ideer bliver til virkelighed.

  Som du også skriver, kræver projektet en større forundersøgelse og accept fra alle berørte lodsejere samt en del forskellige tilladelser og ekstern finansiering.

  Det er derfor ikke sikkert, at det er muligt at realisere projektet, men vi vil i Hjørring Kommune, gøre vores bedste for at hjælpe projektet videre, i samarbejde med dig.

  Skønnet udbredelse af søen

 • Aktivitet
  Præstegårdsbakkerne ved Bjergby blev fredet for 3 år siden.
  I forbindelse med fredningen skal der laves en plejeplan, som beskriver, hvordan arealet skal plejes og passes fremover for at fremme naturen så meget som muligt. Dette indebærer evt. også indgreb med fjernelse af uønsket opvækst som gyvel, m.m.
  I plejeplanen skal der også planlægges for adgangsforhold til Præstegårdsbakkerne og stiforløb indenfor selve fredningen.
  I plejeplanen kan også indgå et projekt for at genoprette det store vældområde i den østligste del af området, som er under stræk tilgroning på grund af opstemning af de(n) sø(er), som blev etableret for ca. 30 år siden.
  Der er endvidere mulighed for at skabe en udstilling, som formidler fredningen og naturen i Præstegårdsbakkerne i Solhjem Aktivitetshus, som ligger umiddelbart op til fredningen.

  Begrundelse
  En plejeplan og følgende drift af arealerne på en optimal måde vil fremme den biologiske mangfoldighed i Præstegårdsbakkerne, som har en meget fin botanik, idet arealerne ikke er blevet gødsket i en lang årrække.
  En bedre formidling af området vil være til gavn for de mennesker, som bruger Præstegårdsbakkerne rekreativt og evt. skoleklasser fra Bjergby skole

  Succeskriterier
  Succeskriterier er for det første at vældområdet genskabes med dertil hørende botanik.
  Desuden at Præstegårdbakkerne bliver mere tilgængelige for publikum – både pga. bedre adgangsveje og optimering af det eksisterende stisystem.
  Med en udstilling forventes det også, at flere mennesker vil benytte Præstegårdsbakkerne til rekreative formål.

  Ansvarlige
  DN Hjørring, Aktivitetshuset Solhjem, Bjergby og Hjørring kommune

  Økonomi
  Plejeplanen er obligatorisk og Hjørring kommune har pligt til at udarbejde den.
  Stiforløb er til dels allerede etableret, men kan forbedres på enkelte steder – pris:?
  Hvis der laves et naturgenopretningsprojekt med genskabelse af vældområdet vil der være en pris, idet den eksisterende sø skal fjernes og evt. genetableres et andet sted indenfor fredningen på et egnet, lavtliggende areal. Desuden skal der fjernes megen opvækst i selve vældområdet, pris: ?
  Etablering af en permanent udstilling i Aktivitetshuset Solhjem: 100.000 kr.?

  Tidsplan
  Startes op indenfor de næste 1-2 år

  Indsendt af
  Jørgen Jørgensen, på vegne af Danmarks Naturfredningsforening Hjørring

 • Svar fra Team Natur

  Det er gode input og projekter der skal realiseres.

  Kommunen har en forpligtigelse til at få udarbejdet plejeplan for Præstegårdsbakkerne og vi vil forsøge at få det lagt ind i årshjulet her for resten af 2017 og 2018.

  Vi vil altid gerne samarbejde med jer om det konkrete indhold og vi synes det er en god ide, at der udarbejdes noget formidling i samarbejde med borgerne i Bjergby.

 • Aktivitet
  Istandsættelse og forbedring af Sporet ved Tollestrup med bedre markeringer og boardwalk over en strækning, som er sumpet.
  Optimering af naturplejen (græsning)

  Begrundelse
  Tollestrup Mose er en af kommuens bedste lokaliteter for nattergale.
  Samtidig er engområdet umiddelbart syd for mosen voksested for en god flora, herunder flere arter af orkideer.
  Sporet trænger stærkt til vedligeholdelse og bedre skiltning, og der skal etableres en form for tørskoet overgang (boardwalk) på en strækning af ca. 20 meter i den nordligste del af mosen.
  Projektet vil være til gang for floraen på engområdet, hvis naturplejen bliver optimeret og en renovering af afmærkningen vil gøre Sporet i Tollestrup mere tilgængeligt for offentligheden.

  Succeskriterier
  Succeskriteriet er, at botanikken i engområdet bliver mere mangfoldig gennem en optimal græsning/naturpleje (der gødskes ikke idag) og at flere mennesker benytter Sporet ved Tollestrup.

  Ansvarlige
  DN Hjørring, lodsejer, lokale beboere i Tollestrup og Spor i Landskabet

  Økonomi
  Pris er nok ikke over 5.000 kr., som måske kan søges hos Spor i Landskabet

  Tidsplan
  Opstartes og afsluttes indenfor de næste 1-2 år.

  Indsendt af
  Jørgen Jørgensen, på vegne af Danmarks Naturfredningsforening Hjørring

 • Svar fra Team Natur

  Vi vil meget gerne i dialog med jer om opgraderingen af Sporet i Tollestrup Mose samt naturplejen i området.
  Både ang. naturpleje og opgradering af sporet har kommunen puljer, hvorfra der kan søges midler.

  I kan læse mere om puljerne på kommunens hjemmeside:

  • Tilskud til naturpleje
  • Tilskud til stier

  Ellers skal projekterne realiseres med ekstern finansiering.

 • Aktivitet
  Hvor der kan være liv, skal der være liv. Jeg har vandret meget i naturen i Hjørring kommune. Noget jeg har lagt meget mærke til er de mange vandløbs og vandhuller de har, desværre en fællesnævner at de mangler liv. Mange bække rummer rigeligt vand til en lille ørredbestand, men mange er misligholdt eller rørlagt.

  Begrundelse
  Ved at lave events og arbejdsweekender med oprydning, etablering af gydebanker, undsætning af yngel/smolt i vandløb og gedde og aborre i småsøer og vandhuller. Dette vil føre naturen tilbage til naturen og de involverede vil danne et tilhørsforhold/medejerskab, alene det at de på sigt kan høste frugterne (at fiske) vil få dem i højere grad til at dyrke og respekterer naturen. Et rent og sundt vandmiljø tiltrækker også mere sjældne fuglearter også til gavn for fuglekiggere.

  Succeskriterier
  Projektets hovedformål er først og fremmest at få de bedste vandløb og småsøer i Danmark, den dag at familien slukker den virtuelle virkelighed og i stedet vandre ud i Hjørring kommunes unikke natur enten fordi det er arbejdsweekend, på fisketur eller for at se på fugle i den fantastiske natur de selv har været med til at etablere, når folk tænker således er det en succes

  Ansvarlige
  Aktører: hovedsageligt frivillige og evt. ledige borgere. Ved at frigøre fiskeri kun med statsfisketegn øges interessen for den lokale natur.

  Økonomi
  Der søges i forskellige puljer eks alt fra EU, staten og kommunen

  Tidsplan
  Forhåbentlig afsluttet det aldrig, det er svært at sætte tidsperspektiv på, det afhænger meget af ressourcer fra frivillige og om fiskene etablerer sig som standfisk i søerne om ørreden vil søge til havs for senere at returnere for at gyde.

  Indsendt af
  Kristian Schaltz

 • Svar fra Team Natur

  Dit forslag, gående på at udføre forskellige gavnlige tiltag, til forbedring kommunens vandløb og vandhuller, via en indsats fra frivillige, er en rigtig god ide. Som du skriver mangler der stadig at blive gjort en del i vores vandløb og vandhuller, hvis de skal opnå en god naturtilstand. Du har også ret i at involvering af frivillige i dette arbejde vil føre til, at de føler et ejerskab der vil højne deres respekt for naturen.

  P.t. er Hjørring Kommune på baggrund af vandplanerne, selv i gang med at forbedre vandmiljøet. Der frilægges vandløb ved fjernelse af rørlægninger, udjævnes fald ved vejunderføringer og restaureres på udvalgte vandløbsstrækninger. I forbindelse med gennemførelsen af disse indsatser, udlægges store mængder sten og grus, herunder mange gydebanker, til gavn for fiskene og smådyrene i kommunens vandløb. Dette omfattende arbejde kræver dog at det lovgivningsmæssige er på plads, hvilket til tider kan være en kompliceret proces.

  Hjørring Kommune vil derfor foreslå at du kanaliserer dine gode ideer ind, i en af de foreninger der i dag allerede udfører et stort arbejde med at forbedre forholdene i vandløbene, især med udlægning af gydebanker. Det kunne f.eks. være Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening eller en lystfiskerforening. Disse foreninger har allerede i dag et godt samarbejde med Hjørring Kommune og erfaring i, hvordan sådanne projekter skal ansøges om de nødvendige tilladelser.

 • Aktivitet
  Jeg ønsker at der bliver sat skraldeposer op ved strandene og andre naturområder, så det er let for alle at samle skrald op og vi sammen kan værne om naturen. Ideen er allerede kørende med hundepose stationerne.

  Begrundelse
  Det er vigtigt at vi værner om en ren natur, da skrald hober sig op i naturområderne. Problemet vil kun blive større hvis vi ikke tager det i opløbet. Så lad os gøre det endnu nemmere for de mennesker der gerne vil gavne og holde naturen ren.

  Succeskriterier
  Der skal gøres opmærksom på det nye tiltag, så alle ved at stationerne er der, bla med artikel i lokalavisen, information på Facebook og kommunens hjemmeside.

  Handling
  Ren natur

  Ansvarlige
  Måske. Jeg vil gerne høre mere om dette.

  Økonomi

  Tidsplan
  Der skal laves stationer, produceres poser, aftales hvem der vedligeholde stationerne.

  Indsendt af:
  Camilla Henriksen

 • Svar fra Team Natur

  Vores konkrete tilbagemelding på dit forslag er at det er en rigtig god ide. Kommunen har meget fokus på affald og sortering af affald, så din ide rammer en eksisterende dagsorden.

  Vi arbejder videre med ideen om konkrete posestationer, men er endnu ikke kommet så langt. Her kan du finde et notat opsamling fra den event der var under naturmødet.

  Her står ideen også nævnt. Indtil vi kommer videre i projektet, er du altid velkommen til at kontakte Jens Baggesen i Park og Vej for at få poser mv.

  Jens Baggesen kan træffes på jens.baggesen@hjoerring.dk eller tlf. 41226755

 • Aktivitet
  Familiegymnastik i Tornby klitplantage.

  Begrundelse
  Oplevelser, motion, samvær, nærvær, motorik mv.

  Succeskriterier
  Opbakning fra kommunen økonomisk.

  Handling
  Børnefamilier i naturen. Oplevelser, motion, samvær og motorik.

  Ansvarlige
  Gymnastikforeninger, naturstyrelsen, fitness.

  Økonomi
  Løn til instruktør. Indkøb af evt. redskaber.

  Tidsplan
  Sommerhalvåret.

  Indsendt af:
  Marian Nørgaard

 • Svar fra Team Natur

  Det er en spændende ide, som vi håber, at du vil gå videre med, i forhold til at finde sparringspartnere, som vil være med til at løfte opgaven.

  Vi vil også gerne være behjælpelige med, at finde flere der kan have interesse i projektet. Konkret kunne det være at præsentere ideen for Det Grønne Råd, hvor der sidder flere foreninger, som også bruger naturen til forskellige bevægelsesaktiviteter – bl.a. vandrere og orienteringsløbere. Derudover sidder der også grønne foreninger der synes, at det er vigtigt, at give os alle gode naturoplevelser.

  Både for at vi kan finde ud af om der er nogen der vil gå ind i dit konkrete projekt, men vi vil også gerne vise bredden i de aktiviteter som naturpolitikken åbner mulighed for, som en inspiration til andre.

 • Aktivitet
  Vi vil gerne have hjælp til at udføre tiltag, der sikrer og forbedrer vilkårene for markvildtet, som primært er agerhøns og hare.
  Der er flere måder at hjælpe disse arter på, bl.a. med såning og etablering af f.eks. vildtstriber.
  Også små tiltag, som jævnlig slåning af græs på f.eks. gl. ubrugte markveje, har en meget stor effekt.

  Begrundelse
  Formålet er at forbedre vilkårene for markvildt, samt at synliggøre at disse små tiltag hjælper, hvis man er flere om opgaven.

  Agerhønsene har i de første uger efter de er blevet klækket, brug for bl.a. animalsk føde, insekter osv. I det moderne landbrug er der meget få vilde blomster, så netop her har vildtstriber en stor og gavnlig effekt, hvilket også er til gavn for bierne.

  Succeskriterier
  Vi tæller hvert forår vildt bestanden op, jævnfør nogle kriterier som er opsat af biologerne i Danmarks jægerforbund.
  Et succes kriterie er jo, at vi får sået og etableret så mange vildtstriber som det kan lade sig gøre og at vi sommeren over får slået disse gl. markveje til gavn for haren og agerhønen.

  Ansvarlige
  Selvfølgelig er det altid nr. 1, at man er flere om opgaverne.
  Vi dvs. Horne Asdal markvildt lav har et meget tæt samarbejde med landmændene i vores lokalområde. Derudover er vi som markvildtlav underlagt Danmarks jægerforbund m.fl. Samlet råder vores lodsejer over 2500 hektar.

  Økonomi
  Hvad koster det at slå måske under 10 km markveje, 3 gange over sommeren i kommunalt regi, tror jeg i bedre ved.
  Men såsæd til ca. 40 blomstrende vildt striber af ca. 250 meter i længden og bredden af en såmaskine som er 2,5 meter vil koste ca. 3000 kr. og det ser faktisk ganske smukt ud med disse striber af farverige blomster

  Tidsplan
  Vi har de seneste år sået i slutningen af maj, begyndelsen af juni. Kunne vi eventuelt få lidt opbakning af kommunen, til f.eks. at slå de gl. markveje, samt måske bidrage med, at der også på kommunale ubrugte jordparceller blev lavet f.eks. vildtstriber ville det jo være dejligt. Det kunne også være hjælp fra kommunen, med udlån af en lille traktor, samt at kommunen generelt bakkede op om projektet.

  Indsendt af
  Jens Otto Christensen, på vegne af Horne Asdal Markvildtlav

 • Svar fra Team Natur

  Vi er glade for at I ønsker at forbedre vilkårene for agerhøns, harer og andet markvildt.

  Som nævnt kan vi ikke støtte projekterne direkte, men I kan evt. søge naturplejepuljen om et tilskud. I kan læse mere om naturplejepuljen her.

  Hvis I vælger at udså vildtstriber, vil vi anbefale, at I primært sår hjemhørende plantearter, der vokser vildt i Vendsyssel, da der her er flere insekt- og andre arter knyttet til dem. I stedet for at etablere vildtstriber kan I dog også med fordel prøve at overtale lodsejere til at undlade at sprøjte og gøde på nogle passende arealer.

  Hvis I slår græs på gamle ubrugte markveje, vil vi anbefale at I ikke slår dem for ofte, måske kun to gange om året, så planterne får mulighed for at blomstre.

 • Aktivitet
  Hvad med at lave foderpladsen til rådyr og fasaner i og omkring sommerhusområderne. Det er så berigende at følge dyr i naturen tæt på. Samtidigt et godt turistfremstød. Vi fodrer selv dyrene i vores sommerhushave. Vi har stor fornøjelse af fasaner, rådyr, ræve, egern , og harer samt selvfølgelig en masse forskellige fugle.

  Begrundelse
  Er beskrevet tidligere.

  Succeskriterier
  Der skal selvfølgelig følges op på pladserne med foder og faciliteter.

  Ansvarlige
  Ja selvfølgelig.

  Økonomi
  Ingen anelse, men billigt i forhold til så mange andre kommunale projekter.

  Tidsplan
  Så hurtigt som muligt.

  Indsendt af:
  Margit Fauerskov

 • Svar fra Team Natur

  Vi er glade for at høre, du får gode oplevelser med at se på rådyr, fasaner og andre dyr i jeres sommerhusområde – og at du gerne vil dele din fornøjelse med andre.
  Imidlertid er fordring og anden tilførsel af næring til naturen ikke så hensigtsmæssigt, især hvis det sker i den værdifulde næringsfattige natur ved vore kyster. Hvis der tilføres næring til næringsfattig natur, kan de nøjsomme og ofte sjældne planter og dyr, der ofte kun lever her, på sigt forsvinde.

  Vi foreslår derfor, at I kan gøre noget andet for dyrelivet i området og jeres oplevelse af – noget som ikke skader den øvrige natur og endda forbedrer forholdene for den. For eksempel kan man i nogle områder etablere vandhuller, som tiltrækker dyrene. Her skal man dog huske at søge om tilladelse hos team Natur inden. Man kan også prøve at forbedre mulighederne for at se dyrene ved f.eks at rydde hvor den invasive art rynket rose har fortrængt de danske arter.

  I parcelhushaver, hvor der i forvejen er tilført næring, er det en fin idé at fodre fugle m.m., da det som du nævner, er meget berigende at følge dyrene tæt på.

Indsend din egen idé