Naturkommunen blomstrer videre

– men fremover uden tv-hold og rullende kameraer


I det seneste år har Hjørring Kommune kastet sig aktivt ind i kampen for at skabe flere og bedre levesteder for vores sommerfugle, bier og andre insekter. Undersøgelser viser nemlig, at vi i Danmark på bare 50 år har mistet 53 biarter og 12 forskellige dagsommerfuglearter. Samtidig er der blevet markant færre fugle i landskabet.

Giv os naturen tilbage
Derfor har vi som en del af projektet Naturkommunen blomstrer vildt ladet vejrabatter og rundkørsler blomstre og gå i frø. Men vigtigst af alt har vi engageret 209 private haveejere, 72 landbrug, 37 institutioner, 15 sommerhuse og 13 virksomheder, som i et år har ladet en del af deres arealer passe sig selv. Sammenlagt er 87 ha – svarende til knap 200 fodboldbaner – blevet til ny natur.

Projektet er undervejs blevet fulgt af et tv-hold og Frank Erichsen alias Bonderøven. Optagelserne er blevet til programserien Giv os naturen tilbage i fire afsnit, som har premiere onsdag den 16. september kl. 20.00 på DR1.

Og indsatsen giver heldigvis pote
Naturhistorisk Museum i Aarhus har haft folk ude og tælle insekter i 10 af projektområderne både før og efter, og resultaterne er imponerende.  Sommerfuglene er firedoblet, bierne fordoblet og svirrefluerne tidoblet. Et godt fingerpeg om, hvor langt vi kan nå, hvis flere af os lader plæneklipperen stå og overlader et hjørne af haven til vild natur. Læs mere herom i vores afrapportering.

Vil du også være med?
Selv om tv-optagelserne nu er afsluttet, fortsætter projektet Naturkommunen blomstrer vildt. Har du selv lyst til at give sommerfugle og andre insekter en hjælpende hånd – eller er du bare nysgerrig – så læs mere her på hjemmesiden ogfacebook – og tilmeld dig så hér.

 

Naturpolitik

Se hvad alle snakker om

Artsrigdom, vild natur og natur i byen

Vær med

Fotokonkurrence

Blær dig med æblerøde kinder

Profilering, turisme og bosætning

Vær med

DR sætter fokus på vild natur – og på Hjørring

I programserien ’Giv os naturen tilbage’, som starter den 16. september kl. 20, følger man Hjørring Kommunes ambitioner om at gøre op med vanetænkningen og genskabe ’den vilde natur’. Her sættes både parker, grøftekanter, rundkørsler, græsplæner, byens institutioner og landområder i spil for at give plads til en mangfoldighed af planter, hvor sommerfugle, bier og andre insekter får optimale levevilkår.

Læs mere om programserien hér

Insektundersøgelse – afrapportering

I projektet er der etableret blomster på en lang række forskellige projektarealer i Hjørring Kommune, og alt tyder på, at det har medført en stigende forekomst af bestøvende insekter som bier, sommerfugle og svirrefluer. Dette kan du læge mere om i Naturkommunen blomstrer vildts optællinger af vilde bier, sommerfugle og svirrefluer på udvalgte arealer i Hjørring Kommune 2019-2020.
Se afrapporteringen her

Vil du være med?

Hvad vil vi med naturen!

Vær med

Hjørring vil være det vilde eksempel

Læs pressemeddelelsen her

Naturpolitik

Se hvad alle snakker om

Artsrigdom, vild natur og natur i byen

Vær med

Fotokonkurrence

Blær dig med æblerøde kinder

Profilering, turisme og bosætning

Vær med

Må vi se dit projekt?

Del dine naturbillede fra Hjørring på Instagram med hashtagget #Naturkommunen. Så viser vi dit billede her. På den måde kan du inspirere andre til at komme ud og få fingrene helt ned i naturen.


 

Ses vi på Naturmødet 2021?

I år var Naturmødet ONLINE p.g.a. coronakrisen, men næste år samles vi igen i Hirtshals, og indtil da kan naturen og Naturmødet i stedet for rykke ud til dig – online. Vi har nemlig samlet en række talks og podcasts, så du kan dykke ned i alt det natur, du vil.